Det er flere overnattingsplasser i Saltstraumen

Saltstraumen hotell

Saltstraumen camping

Saltstraumen brygge

Camp Elvegård